กิจกรรม "ความรู้ทันสมัยครั้งที่2/2564" ในรูปแบบ Online

กิจกรรม "ความรู้ทันสมัยครั้งที่2/2564" ในรูปแบบ Online
ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 12.00 - 14.00 น.

สมาชิกจะได้ทราบแนวทางการดูแลผู้ป่วย "จมูกไม่รับกลิ่น ลิ้นไม่รับรส" และสามารถจัดทำคลินิกตนเองในเบื้องต้นที่จะสืบค้นปัญหาทั้งสองอย่างนี้ นอกจากนี้ยังจะได้ฟัง expert บรรยาย symposium เกี่ยวกับ Intranasal corticosteroids ในการ apply จาก guidelines มาสู่แนวปฏิบัติจริง

Last update: 30 มีนาคม 2564