การประชุมวิชาการ SICMPH 2020 Episode 8 ในหัวข้อ Hearing, Sniffing and Sleeping Problems in Older People

การประชุมวิชาการ SICMPH 2020 Episode 8 ในหัวข้อ Hearing, Sniffing and Sleeping Problems in Older People

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น.

โดยสามารถลงทะเบียนตามโปสเตอร์แนบมาครับ และจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

Last update: 5 มกราคม 2564