รับชมการประชุมวิชาการก้าวไกล ๕๐ ปี ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (ย้อนหลัง)

รับชมการประชุมวิชาการก้าวไกล ๕๐ ปี ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

"50th Anniversary RCOT Academic Conference 2/2021" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ย้อนหลัง

ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงมกราคม 2565 คลิก https://rcot-live.org/webcontent/video_rerun

Last update: 17 พฤศจิกายน 2564