งานประชุมวิชาการก้าวไกลครั้งที่ 1/2566 วันที่ 2-4 พฤษภาคม

งานประชุมวิชาการก้าวไกลครั้งที่ 1/2566

วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม เชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

เว็บไซต์งานประชุมฯ

Last update: 8 มีนาคม 2566