ขอรบกวนเวลาท่านสมาชิกตอบแบบสอบถามว่ามีความประสงค์จะไปร่วมประชุมหรือไม่

เรียน สมาชิกราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ฯ จะจัดประชุมวิชาการประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2565 แบบ onsite ที่โรงแรม The Zign พัทยา จึงขอรบกวนเวลาท่านสมาชิกตอบแบบสอบถามว่ามีความประสงค์จะไปร่วมประชุมหรือไม่ ตาม google form https://forms.gle/UJ4EBrhPjor88Y1C6 โดยขอให้ส่งกลับมาภายในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

ขอบคุณค่ะ
จุรีภรณ์ ฉายาประเสริฐพร
เจ้าหน้าที่ธุรการราชวิทยาลัยโสตฯ

Last update: 17 มีนาคม 2565