งานประชุมวิชาการก้าวไกล ๕๐ ปี ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย มีความยินดีขอเชิญพี่น้อง ENT ทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีในครั้งนี้ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ภายใต้ธีมการประชุม “วิชาการก้าวไกล ๕๐ ปี ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔”

โดยการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะจัดในรูปแบบ virtual meeting online ผ่านระบบ Zoom แบบ webinar ซึ่งเนื้อหาการประชุมจะมีความทันสมัย ครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและเต็มอิ่มเช่นเดิม โดยบุคลากรวิชาชีพทางโสต ศอ นาสิกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งแพทย์ พยาบาล นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์

Last update: 3 กันยายน 2564