Image
Login เข้าสู่ระบบ

 
วันที่ หัวข้อ
24.05.2021 เมื่อการรับกลิ่นเปลี่ยนไปควรทาอย่างไรดี
18.05.2020 ประโยชน์ของ N-Acetylcysteine (NAC) ที่คุณยังไม่รู้
15.05.2020 อาการนอนกรน และ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
11.05.2020 โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในสถานการณ์โควิด-19
16.03.2020 ไวรัส โควิด-19: ที่มา อาการ การรักษา และ การป้องกันโรค
27.02.2020 อยากเห็นคนไทยห่างไกลโรคมะเร็งศีรษะ และคอ
27.02.2020 เสียงเปลี่ยนไป...ในผู้สูงอายุ
27.10.2016 ยาสเตียรอยด์พ่นจมูก (Intranasal Steroids) กับการรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้
19.10.2016 แนวทางการรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในปัจจุบัน
14.10.2016 คลายข้อสงสัย...เรื่องล้างจมูก
01.09.2016 ยาต้านลิวโคไตรอีน (antileukotrienes) และโรคทางเดินหายใจส่วนบนที่มีการอักเสบเรื้อรัง
01.09.2016 การใช้ยาหดหลอดเลือดชนิดพ่นจมูก (Topical Nasal Decongestant) ร่วมกับยาสเตียรอยด์พ่นจมู (Intranasal Steroid) ในการรักษาโรคจมูกและไซนัส (Sinonasal Diseases)
15.08.2016 อาการทางคอเรื้อรัง.....เกิดจากโรคอะไรได้บ้าง
15.06.2016 ผู้ป่วยที่สูญเสียการรับกลิ่น (ไม่ได้กลิ่น หรือ Anosmia) หรือได้กลิ่นน้อยลง (Hyposmia) ควรปฏิบัติตัวอย่างไร
15.06.2016 หูชั้นกลางอักเสบ หรือหูน้ำหนวกชนิดเรื้อรัง (Chronic Otitis Media)
11.05.2016 อาการทางจมูก และไซนัส...เกิดจากโรคอะไรได้บ้าง
18.03.2016 ยาหดหลอดเลือด.......ในผู้ป่วยที่มีอาการคัดจมูก หายใจไม่สะดวก
15.03.2016 อาการคัดจมูก หายใจไม่สะดวก
10.02.2016 ปลอกคล้องรอบคอเพื่อลดอาการกรดไหลย้อนขึ้นมาที่คอและกล่องเสียง (REZA BAND®)
16.11.2015 ขี้ไคลทอนซิล (Tonsillar Concretion)
12.10.2015 ทำอย่างไร...ไอรังควาน
07.08.2015 เครื่องทำให้เกิดควำมดันลบในช่องปำก (Oral Negative Pressure-Producing Machine): ทำงเลือกใหม่สำหรับรักษำอำกำรนอนกรน และ/หรือ ภำวะหยุดหำยใจขณะหลับ
07.07.2015 เลือกใช้ยาสเตียรอยด์พ่นจมูก…...ชนิดไหนดี
11.05.2015 โรคภูมิแพ้ และยาต้านฮิสทามีน
30.04.2015 ทายสุขภาพจากสีน้ำมูก
08.04.2015 การฉายแสงเข้าไปในโพรงจมูกเพื่อรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ (Intranasal Phototherapy or Rhinophototherapy for the Treatment of Allergic Rhinitis)
26.03.2015 จมูกนั้น....สำคัญไฉน
26.03.2015 ผนังกั้นช่องจมูกคด......ทำให้เลือดกำเดาไหลได้อย่างไร
19.03.2015 ไซนัส..................สำคัญไฉน
07.10.2014 เสียงแว่วในหูของผู้สูงอายุ
08.09.2014 Botulinum Toxin ชนิด A : เทคนิคหนึ่งที่ช่วยให้อาการภูมิแพ้ดีขึ้น
24.07.2014 เป็นหวัดหรือมีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน...ต้องกินยาต้านจุลชีพไหม
21.07.2014 ร้องเพลง หรือเล่นเครื่องดนตรีชนิดเป่า.....ช่วยนอนกรนได้จริงหรือ
15.07.2014 ถ้าใช้เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า (CPAP) จำเป็นต้องใช้ เครื่องปรับอากาศให้อุ่นและชื้น (Humidifier) ไหม
10.07.2014 เลือกเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า [Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)] แบบ Auto หรือ Manual ดี
24.06.2014 โรคจมูกและไซนัสในหญิงตั้ง
20.06.2014 เนื้องอกของหลอดเลือดในโพรงจมูกของหญิงตั้งครรภ์ (Nasal Granuloma Gravidarum)
26.05.2014 การผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้
23.04.2014 10 คำถามภูมิแพ้ที่พบได้บ่อย
23.04.2014 มลพิษในอากาศกับปัญหาสุขภาพ
21.04.2014 หลากหลายหน้าตาของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้
09.04.2014 เทคโนโลยีช่วยการนอนกรน
03.04.2014 ปัญหาการได้ยินในผู้สูงอายุ
13.03.2014 ที่ปิดจมูกสำหรับรักษาอาการนอนกรน และ/หรือ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
07.03.2014 เครื่องมือกระตุ้นเส้นประสาทสมองคู่ที่ 12 ในการรักษาอาการนอนกรน และ/หรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
06.12.2013 ฝาปิดกล่องเสียงอักเสบเฉียบพลัน (Acute Epiglottitis)
03.12.2013 ยาสเตียรอยด์พ่นจมูก และโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้
27.11.2013 ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ และโรคกรดไหลย้อน
21.11.2013 เยื่อบุจมูกอักเสบจากเครื่องปรับอากาศ (Air Conditioner-Induced Rhinitis)
04.10.2013 ไซนัสอักเสบเรื้อรัง และโรคกรดไหลย้อนขึ้นมาที่คอและกล่องเสียง
30.09.2013 เจ็บคอ..........จะแย่แล้ว
23.08.2013 ไซนัสอักเสบ และโรคหืด
19.08.2013 อาการคัดจมูก และความผิดปกติของการหายใจขณะนอนหลับแบบอุดกั้น (Nasal Obstruction and Obstructive Sleep-Disordered Breathing)
10.01.2013 หลักการใช้ยาในผู้ป่วยโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
09.10.2012 เป็นโรคแพ้อากาศ....ใช้ยาอะไรดี
08.10.2012 เป็นหวัด หรือ ภูมิแพ้กันแน่
17.09.2012 จะดูแลตัวเองอย่างไร….เมื่อมีอาการนอนกรน และ/หรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
12.09.2012 จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นโรคกรดไหลย้อน
06.09.2012 ไซนัสอักเสบจากเชื้อรา
31.08.2012 หลักการใช้ยาในผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อน
31.08.2012 หลักการรักษาและการใช้ยาในผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้และโรคจมูกอักเสบชนิดไม่แพ้
22.08.2012 ใช้ยาสเตียรอยด์พ่นจมูกไปนานๆ.........ปลอดภัยไหม??
21.08.2012 ผลของการเปลี่ยนแปลงของอากาศต่อโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้
23.07.2012 จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นนอนกรนอันตราย และควรมารับการรักษา
09.07.2012 จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นโรคภูมิแพ้หรือไม่
02.08.2011 โรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด
25.07.2011 อะแฮ่ม...กระแอมเรื่อยเลย...ทำอย่างไรดี (Chronic Throat Clearing)
01.07.2011 หูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน (Acute Otitis Media)
11.11.2010 ความดันโลหิตสูง และ ปัญหาหูอื้อ เสียงดังในหู และเวียนศีรษะบ้านหมุน
11.11.2010 ไขมันในเลือดที่สูง และ ปัญหาหูอื้อ เสียงดังในหู และเวียนศีรษะบ้านหมุน
11.11.2010 กรดยูริกในเลือดที่สูง และ ปัญหาหูอื้อ�เสียงดังในหู และเวียนศีรษะบ้านหมุน
11.11.2010 โรคเบาหวาน และ ปัญหาหูอื้อ เสียงดังในหู และเวียนศีรษะบ้านหมุน
12.03.2010 สายเสียงอักเสบ และวิธีถนอมเสียง
21.12.2009 การดูแลรักษาสุขอนามัยของหู (Aural Hygiene)
21.12.2009 เมื่อน้ำ...เข้าหู
14.12.2009 โรคของข้อต่อขากรรไกร และกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆข้อต่อขากรรไกร
22.10.2009 เยื่อแก้วหูอักเสบเฉียบพลัน (Acute Myringitis)
15.10.2009 เมื่อแพทย์…..นัดมาทดสอบการรับกลิ่น
12.10.2009 ท่อยูสเตเชียนทำงานผิดปกติ (Eustachian Tube Dysfunction)
05.10.2009 ขั้นตอนการรักษาอาการนอนกรนโดยวิธีไม่ผ่าตัด
07.09.2009 ช่วยด้วย..เลือดออกจากหู
07.09.2009 อาการปวดหู
13.08.2009 โรคหินปูนเกาะกระดูกหู (Otosclerosis)
07.08.2009 การตรวจระดับการได้ยิน
04.08.2009 น้ำในหูไม่เท่ากัน…จริงหรือ
24.07.2009 เยื่อแก้วหูทะลุจากการบาดเจ็บ
22.07.2009 เจ็บคอเรื้อรัง
29.06.2009 Things You Need to Know about Botulinum Toxin Type A Injection
29.06.2009 Things You Need to Know about Mesotherapy
18.06.2009 ขี้หู อุดตัน...ทำอย่างไรดี
11.06.2009 ขึ้น ลง...เครื่องบิน มีปัญหาปวดหู หูอื้อ…ทำอย่างไรดี
05.06.2009 ว้า! มีเสมหะในคอตลอดเลย...น่ารำคาญจัง
14.05.2009 คำแนะนำในการยกเตียงเพื่อรักษาโรคกรดไหลย้อน
27.04.2009 หืด - โรคทรมาน
27.04.2009 ยาพ่นสูดปลอดสาร CFC ………ดีอย่างไร
27.04.2009 10 คำถามน่ารู้กับ “ยาพ่นสูดรุ่นใหม่”
27.04.2009 “CFC”………..อันตราย ใกล้ตัว
24.04.2009 เทส เมนี่เวิร์ด
24.04.2009 เครื่องช่วยฟัง (HEARING AIDS)
16.04.2009 การดูแลรักษาหูและป้องกันโรคทางหู ในบุตรหลานและตัวท่าน
16.04.2009 คำถามที่แพทย์หู คอ จมูก ได้รับบ่อยจากพ่อแม่ เมื่อลูกของท่านเป็นไซนัสอักเสบ
16.04.2009 ความรู้เกี่ยวกับการสำลักสิ่งแปลกปลอมและการป้องกัน
16.04.2009 น่าห่วง! หูตึง
16.04.2009 สิ่งที่ผู้ป่วยควรทราบเกี่ยวกับโรคกรดไหลย้อน
16.04.2009 ปัญหาที่พบบ่อยในการใช้เครื่องเป่าลมในทางเดินหายใจส่วนบน (CPAP) รักษาอาการนอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะหลับ และวิธีแก้ไข
16.04.2009 การผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกรบนและล่างมาทางด้านหน้า (Maxillo-Mandibular Advancement) เพื่อการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
16.04.2009 การใช้เครื่องมือทางทันตกรรม (Oral Appliance) ในการรักษาอาการนอนกรน และ/หรือ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
16.04.2009 เมื่อคุณหมอบอกว่าเป็นหลอดลมอักเสบ
16.04.2009 การแปลผลการตรวจการนอนหลับ (polysomnography) ในผู้ใหญ่ และการรักษา
16.04.2009 วันที่จมูกไม่สบาย และการรักษาสุขอนามัยในโพรงจมูก
16.04.2009 สิ่งที่ผู้ป่วยควรทราบ เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคภูมิแพ้
16.04.2009 ล้างจมูกให้ลูกน้อย
16.04.2009 โรคไซนัส หาย ? ไม่หาย ? (Paranasal Sinuses)
16.04.2009 ก้อนอะไรเอ่ย ... สีขาวเหลือง กลิ่นเหม็น ออกมาจากคอ
16.04.2009 มะเร็งหลังโพรงจมูก
16.04.2009 มะเร็งกล่องเสียง (Laryngeal Cancer)……….รักษาหายได้ ถ้ามาพบแพทย์แต่เนิ่นๆ
16.04.2009 อาการคัดจมูก (Nasal Obstruction)
16.04.2009 คันหูจัง….....ทำอย่างไรดี
16.04.2009 วัคซีนภูมิแพ้ไรฝุ่น กับสถานการณ์โรคภูมิแพ้ปัจจุบัน
16.04.2009 ปัญหาก้อนที่ต่อมไทรอยด์
16.04.2009 เสียงดังในหู …………เสียงแห่งความรำคาญ หรือสัญญาณอันตราย
16.04.2009 ประสาทหูเสื่อมชนิดเฉียบพลัน ( Sudden Sensorineural Hearing Loss )
16.04.2009 กลิ่นปาก
16.04.2009 ทำอย่างไรจึงนอนหลับได้ดี และมีสุข (Sleep Hygiene)
16.04.2009 ริ้วรอยหรือ...... Botulinum Toxin-A ช่วยท่านได้
16.04.2009 คำแนะนำในการลดน้ำหนัก
16.04.2009 การทำผ่าตัดตกแต่งเพดานอ่อน และลิ้นไก่โดยใช้เลเซอร์ (Laser-assisted uvulopalatoplasty : LAUP)
16.04.2009 การเจาะคอ (Tracheostomy)
16.04.2009 การทำผ่าตัดกล่องเสียง (Laryngectomy)
16.04.2009 การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง (Allergy Skin Test)
16.04.2009 การผ่าตัดแก้ไข ผนังกั้นช่องจมูกคด (Septoplasty)
16.04.2009 การรักษาโรคภูมิแพ้โดยการฉีดวัคซีน (Allergen Immunotherapy)
16.04.2009 การรักษาอนามัยของสายเสียง (Vocal Hygiene)
16.04.2009 การผ่าตัดตกแต่งกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่ออ่อน บริเวณเพดานอ่อน, ลิ้นไก่, ผนังคอหอยให้ตึงและกระชับขึ้น (uvulopalatopharyngoplasty: UPPP)
16.04.2009 การผ่าตัดต่อมแอดีนอยด์ในเด็ก
16.04.2009 การผ่าตัดต่อมทอมซิล
16.04.2009 การใช้คลื่นความถี่วิทยุในการรักษาอาการนอนกรน (radiofrequency volumetric tissue reduction : RFVTR)
16.04.2009 การใช้เครื่องปั่น, ตัด, ดูด (microdebrider) ในการรักษาโรคจมูกอักเสบเรื้อรัง
16.04.2009 การใช้คลื่นความถี่วิทยุในการรักษาโรคจมูกอักเสบเรื้อรัง (radiofrequency volumetric tissue reduction : RFVTR)
16.04.2009 การฝังพิลลาร์ (Pillar) เข้าไปในเพดานอ่อน เพื่อรักษาอาการนอนกรน
16.04.2009 การผ่าตัดโพรงจมูกและไซนัสด้วยกล้องเอ็นโดสโคป (Endoscopic Sinus Surgery: ESS)
16.04.2009 การบำบัดโรคจมูกและไซนัสด้วยวิธีสูดไอน้ำร้อน (Steam Inhalation for Sinonasal Diseases)
16.04.2009 การใช้กล้องส่องตรวจในโพรงจมูก (Nasal Endoscopy)
16.04.2009 การใช้กล้องส่องตรวจหู คอ จมูก และไซนัส โดยใช้ยาชาเฉพาะที่ (Upper Airway Endoscopy)
16.04.2009 การผ่าตัดผู้ป่วยนอนกรน
16.04.2009 การผ่าตัดเปลี่ยนกระดูกโกลนเพื่อให้การได้ยินดีขึ้น (Stapedectomy)
16.04.2009 การผ่าตัด เพื่อแก้ไขพยาธิสภาพในจมูก, โพรงหลังจมูก, คอหอย, โคนลิ้น, กล่องเสียง, ท่อลม และ/ หรือหลอดลม ด้วยวิธีส่องกล้อง และใช้แสงเลเซอร์ (Laser Vapourization)
16.04.2009 การผ่าตัดต่อมน้ำลายหน้าหู (parotid gland) และ การผ่าตัดต่อมน้ำลายใต้ขากรรไกรล่าง (submandibular gland)
16.04.2009 การส่องกล้องตรวจคอหอย, กล่องเสียง, ท่อลม, หลอดลม และหลอดอาหาร (Panendoscopy)
16.04.2009 ขั้นตอนการรักษาอาการนอนกรน
16.04.2009 คำแนะนำในการพ่นยาสตีรอยด์ในจมูก
16.04.2009 คำแนะนำในการล้างจมูก
16.04.2009 คำแนะนำในการปฏิบัติตนสำหรับผู้ที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
16.04.2009 จมูกไม่ได้กลิ่น
16.04.2009 หูน้ำหนวก หรือ หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรัง
16.04.2009 หูชั้นนอกอักเสบ...ปวดหูจัง ทำไงดี
16.04.2009 หูอื้อ
16.04.2009 ริดสีดวงจมูก ( Nasal Polyps)
16.04.2009 เจ็บคอจัง....ทอนซิลอักเสบ
16.04.2009 การดูแลท่อหลอดลมคอหลังการเจาะคอ (Tracheostomy Tube Care)
16.04.2009 ทางเชื่อมต่อที่ผิดปกติระหว่างไซนัสโหนกแก้ม และช่องปาก
16.04.2009 ทำอย่างไรจึงป้องกันโรคภูมิแพ้ได้
16.04.2009 ยาหยอดหู
16.04.2009 โรคหอบหืด
16.04.2009 โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
16.04.2009 โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux Disease: GERD)
16.04.2009 โรคภูมิแพ้
16.04.2009 โรคเยื่อจมูกอักเสบฝ่อ (Atrophic Rhinitis or Ozaena)
16.04.2009 โรคจมูกอักเสบชนิดไม่แพ้ (Non-Allergic Rhinitis)
16.04.2009 เลือดกำเดาไหล
16.04.2009 เวียนศีรษะ
16.04.2009 ไซนัสอักเสบ…..รักษาได้
16.04.2009 ผนังกั้นช่องจมูกคด (Deviated Nasal Septum)
16.04.2009 สภาวะสำลักส่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจ
13.04.2009 สิ่งแปลกปลอมในหู
13.04.2009 อาการไอ (Cough)
13.04.2009 อาการนอนกรน (Snoring) และ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Obstructive sleep apnea)