Abstract submission


ขอเชิญสมาชิก ร่วมนำเสนอผลงานในเวทีงานประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยฯในครั้งนี้
โดยนำเสนอในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 ,10.30-12.00 น*, ระยะเวลานำเสนอ ท่านละ 10-12 นาที
โดยส่ง บทคัดย่อ (abstract) ภายในวันที่ 10 เมษายน 2562


*หากผู้ลงทะเบียนพบปัญหา, ต้องการคำแนะนำ หรือความช่วยเหลือ เกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียน สามารถแจ้งข้อมูลของท่านมาที่: E-mail: webmaster@rcot.org