Image
Login เข้าสู่ระบบ

กองโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครแพทย์เข้าอบรมหลักสูตรอนุสาขาโรคจมูก และภูมิแพ้ ประจำปีการศึกษา 2561

Last update: 25.01.2018


กองโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเปิดรับสมัครแพทย์เข้าอบรมหลักสูตรอนุสาขาโรคจมูก และภูมิแพ้ ประจำปีการศึกษา

2561 ตั้งแต่ บัดนี้ - 30 เมษายน 2561

สัมภาษณ์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน พฤษภาคม 2561 (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

สมัครได้ที่ กองโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

โทร : 02-763-9443

โทรสาร : 02-354-4109