Image
Login เข้าสู่ระบบ

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ แพทยสมาคม และเครือข่ายสมาพันธ์ต้านภัยบุหรี่ แถลงจุดยืนรณรงค์งดการสูบบุหรี่ หยุดทำร้ายตนเองและครอบครัว เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 60

Last update: 30.05.2017


ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ แพทยสมาคม และเครือข่ายสมาพันธ์ต้านภัยบุหรี่ แถลงจุดยืนรณรงค์งดการสูบบุหรี่ หยุดทำร้ายตนเองและครอบครัว เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 60