Image
Login เข้าสู่ระบบ

[ENT Chula] รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโสตวิทยา และโสตประสาทวิทยา

Last update: 27.01.2020


รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำปีการศึกษา 2563 เริ่มเรียน 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564

โดยยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 27 มีนาคม 2563

และทำการสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 ณ ตึกจุมภฏ เวลา 8.00-9.00 น.