Image
Login เข้าสู่ระบบ

ขอแสดงความยินดีกับ โสต ศอ นาสิกแพทย์ ที่ได้รับการโหวตเป็นแพทย์ในดวงใจ โครงการแพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด จัดขึ้นโดย แพทยสภาคม

Last update: 05.02.2019


จังหวัด ชื่อ-สกุล โรงพยาบาล
ตรัง นายแพทย์ตุลากานต์ มักคุ้น โรงพยาบาลตรัง
พัทลุง นายแพทย์เดชาศักดิ์ สุขนาล โรงพยาบาลพัทลุง
ภูเก็ต นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธพล โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
มหาสารคาม แพทย์หญิงอินทิรา อนันต์พินิจวัฒนา โรงพยาบาลมหาสารคาม
สุโขทัย แพทย์หญิงภาวินี เอี่ยมจันทร์ โรงพยาบาลสุโขทัย