Image
Login เข้าสู่ระบบ

กองโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครแพทย์เข้าอบรมหลักสูตรอนุสาขาโรคจมูกและภูมิแพ้ จำนวน 1 - 2 ตำแหน่ง ประจำปีการศึกษา 2562

Last update: 22.01.2019


กองโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เปิดรับสมัครแพทย์เข้าอบรมหลักสูตรอนุสาขาโรคจมูกและภูมิแพ้ จำนวน 1 - 2 ตำแหน่ง

ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ บัดนี้ - 30 เมษายน 2562

สัมภาษณ์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 6 ห้องประชุมพลเอกชาญชัย ชรากร (วันสัมภาษณ์แจ้งให้ทราบในภายหลัง)

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.entpmk.com

ส่งเอกสารใบสมัครได้ที่ บก.กองโสต ศอ นาสิกกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 6 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พ.ต.ประเสริฐ ชวนะสุพิชญ์ หรือ นายอภิชาติ ตรีประพันธ์กิจ

โทร : 02-763-3073

โทรสาร : 02-354-4109