Image
Login เข้าสู่ระบบ

จมูกและภูมิแพ้

 
วันที่ หัวข้อ
11.05.2020 โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในสถานการณ์โควิด-19
27.10.2016 ยาสเตียรอยด์พ่นจมูก (Intranasal Steroids) กับการรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้
19.10.2016 แนวทางการรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในปัจจุบัน
14.10.2016 คลายข้อสงสัย...เรื่องล้างจมูก
01.09.2016 ยาต้านลิวโคไตรอีน (antileukotrienes) และโรคทางเดินหายใจส่วนบนที่มีการอักเสบเรื้อรัง
01.09.2016 การใช้ยาหดหลอดเลือดชนิดพ่นจมูก (Topical Nasal Decongestant) ร่วมกับยาสเตียรอยด์พ่นจมู (Intranasal Steroid) ในการรักษาโรคจมูกและไซนัส (Sinonasal Diseases)
15.06.2016 ผู้ป่วยที่สูญเสียการรับกลิ่น (ไม่ได้กลิ่น หรือ Anosmia) หรือได้กลิ่นน้อยลง (Hyposmia) ควรปฏิบัติตัวอย่างไร
11.05.2016 อาการทางจมูก และไซนัส...เกิดจากโรคอะไรได้บ้าง
18.03.2016 ยาหดหลอดเลือด.......ในผู้ป่วยที่มีอาการคัดจมูก หายใจไม่สะดวก
15.03.2016 อาการคัดจมูก หายใจไม่สะดวก
07.07.2015 เลือกใช้ยาสเตียรอยด์พ่นจมูก…...ชนิดไหนดี
11.05.2015 โรคภูมิแพ้ และยาต้านฮิสทามีน
30.04.2015 ทายสุขภาพจากสีน้ำมูก
08.04.2015 การฉายแสงเข้าไปในโพรงจมูกเพื่อรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ (Intranasal Phototherapy or Rhinophototherapy for the Treatment of Allergic Rhinitis)
26.03.2015 จมูกนั้น....สำคัญไฉน
26.03.2015 ผนังกั้นช่องจมูกคด......ทำให้เลือดกำเดาไหลได้อย่างไร
19.03.2015 ไซนัส..................สำคัญไฉน
08.09.2014 Botulinum Toxin ชนิด A : เทคนิคหนึ่งที่ช่วยให้อาการภูมิแพ้ดีขึ้น
24.06.2014 โรคจมูกและไซนัสในหญิงตั้ง
20.06.2014 เนื้องอกของหลอดเลือดในโพรงจมูกของหญิงตั้งครรภ์ (Nasal Granuloma Gravidarum)
26.05.2014 การผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้
23.04.2014 10 คำถามภูมิแพ้ที่พบได้บ่อย
23.04.2014 มลพิษในอากาศกับปัญหาสุขภาพ
21.04.2014 หลากหลายหน้าตาของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้
03.12.2013 ยาสเตียรอยด์พ่นจมูก และโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้
21.11.2013 เยื่อบุจมูกอักเสบจากเครื่องปรับอากาศ (Air Conditioner-Induced Rhinitis)
04.10.2013 ไซนัสอักเสบเรื้อรัง และโรคกรดไหลย้อนขึ้นมาที่คอและกล่องเสียง
23.08.2013 ไซนัสอักเสบ และโรคหืด
10.01.2013 หลักการใช้ยาในผู้ป่วยโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
09.10.2012 เป็นโรคแพ้อากาศ....ใช้ยาอะไรดี
08.10.2012 เป็นหวัด หรือ ภูมิแพ้กันแน่
06.09.2012 ไซนัสอักเสบจากเชื้อรา
31.08.2012 หลักการรักษาและการใช้ยาในผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้และโรคจมูกอักเสบชนิดไม่แพ้
22.08.2012 ใช้ยาสเตียรอยด์พ่นจมูกไปนานๆ.........ปลอดภัยไหม??
21.08.2012 ผลของการเปลี่ยนแปลงของอากาศต่อโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้
09.07.2012 จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นโรคภูมิแพ้หรือไม่
15.10.2009 เมื่อแพทย์…..นัดมาทดสอบการรับกลิ่น
27.04.2009 หืด - โรคทรมาน
27.04.2009 ยาพ่นสูดปลอดสาร CFC ………ดีอย่างไร
27.04.2009 10 คำถามน่ารู้กับ “ยาพ่นสูดรุ่นใหม่”
27.04.2009 “CFC”………..อันตราย ใกล้ตัว
16.04.2009 คำถามที่แพทย์หู คอ จมูก ได้รับบ่อยจากพ่อแม่ เมื่อลูกของท่านเป็นไซนัสอักเสบ
16.04.2009 วันที่จมูกไม่สบาย และการรักษาสุขอนามัยในโพรงจมูก
16.04.2009 สิ่งที่ผู้ป่วยควรทราบ เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคภูมิแพ้
16.04.2009 ล้างจมูกให้ลูกน้อย
16.04.2009 โรคไซนัส หาย ? ไม่หาย ? (Paranasal Sinuses)
16.04.2009 อาการคัดจมูก (Nasal Obstruction)
16.04.2009 วัคซีนภูมิแพ้ไรฝุ่น กับสถานการณ์โรคภูมิแพ้ปัจจุบัน
16.04.2009 การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง (Allergy Skin Test)
16.04.2009 การผ่าตัดแก้ไข ผนังกั้นช่องจมูกคด (Septoplasty)
16.04.2009 การรักษาโรคภูมิแพ้โดยการฉีดวัคซีน (Allergen Immunotherapy)
16.04.2009 การใช้เครื่องปั่น, ตัด, ดูด (microdebrider) ในการรักษาโรคจมูกอักเสบเรื้อรัง
16.04.2009 การใช้คลื่นความถี่วิทยุในการรักษาโรคจมูกอักเสบเรื้อรัง (radiofrequency volumetric tissue reduction : RFVTR)
16.04.2009 การผ่าตัดโพรงจมูกและไซนัสด้วยกล้องเอ็นโดสโคป (Endoscopic Sinus Surgery: ESS)
16.04.2009 การบำบัดโรคจมูกและไซนัสด้วยวิธีสูดไอน้ำร้อน (Steam Inhalation for Sinonasal Diseases)
16.04.2009 การใช้กล้องส่องตรวจในโพรงจมูก (Nasal Endoscopy)
16.04.2009 คำแนะนำในการพ่นยาสตีรอยด์ในจมูก
16.04.2009 คำแนะนำในการล้างจมูก
16.04.2009 จมูกไม่ได้กลิ่น
16.04.2009 ริดสีดวงจมูก ( Nasal Polyps)
16.04.2009 ทำอย่างไรจึงป้องกันโรคภูมิแพ้ได้
16.04.2009 โรคหอบหืด
16.04.2009 โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
16.04.2009 โรคภูมิแพ้
16.04.2009 โรคเยื่อจมูกอักเสบฝ่อ (Atrophic Rhinitis or Ozaena)
16.04.2009 โรคจมูกอักเสบชนิดไม่แพ้ (Non-Allergic Rhinitis)
16.04.2009 เลือดกำเดาไหล
16.04.2009 ไซนัสอักเสบ…..รักษาได้
16.04.2009 ผนังกั้นช่องจมูกคด (Deviated Nasal Septum)