Image
Login เข้าสู่ระบบ

โสตประสาทและการได้ยิน

 
วันที่ หัวข้อ
15.06.2016 หูชั้นกลางอักเสบ หรือหูน้ำหนวกชนิดเรื้อรัง (Chronic Otitis Media)
07.10.2014 เสียงแว่วในหูของผู้สูงอายุ
03.04.2014 ปัญหาการได้ยินในผู้สูงอายุ
02.08.2011 โรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด
01.07.2011 หูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน (Acute Otitis Media)
11.11.2010 ความดันโลหิตสูง และ ปัญหาหูอื้อ เสียงดังในหู และเวียนศีรษะบ้านหมุน
11.11.2010 ไขมันในเลือดที่สูง และ ปัญหาหูอื้อ เสียงดังในหู และเวียนศีรษะบ้านหมุน
11.11.2010 กรดยูริกในเลือดที่สูง และ ปัญหาหูอื้อ�เสียงดังในหู และเวียนศีรษะบ้านหมุน
11.11.2010 โรคเบาหวาน และ ปัญหาหูอื้อ เสียงดังในหู และเวียนศีรษะบ้านหมุน
21.12.2009 การดูแลรักษาสุขอนามัยของหู (Aural Hygiene)
21.12.2009 เมื่อน้ำ...เข้าหู
22.10.2009 เยื่อแก้วหูอักเสบเฉียบพลัน (Acute Myringitis)
12.10.2009 ท่อยูสเตเชียนทำงานผิดปกติ (Eustachian Tube Dysfunction)
07.09.2009 ช่วยด้วย..เลือดออกจากหู
07.09.2009 อาการปวดหู
13.08.2009 โรคหินปูนเกาะกระดูกหู (Otosclerosis)
07.08.2009 การตรวจระดับการได้ยิน
04.08.2009 น้ำในหูไม่เท่ากัน…จริงหรือ
18.06.2009 ขี้หู อุดตัน...ทำอย่างไรดี
11.06.2009 ขึ้น ลง...เครื่องบิน มีปัญหาปวดหู หูอื้อ…ทำอย่างไรดี
24.04.2009 เครื่องช่วยฟัง (HEARING AIDS)
16.04.2009 น่าห่วง! หูตึง
16.04.2009 คันหูจัง….....ทำอย่างไรดี
16.04.2009 เสียงดังในหู …………เสียงแห่งความรำคาญ หรือสัญญาณอันตราย
16.04.2009 ประสาทหูเสื่อมชนิดเฉียบพลัน ( Sudden Sensorineural Hearing Loss )
16.04.2009 การผ่าตัดเปลี่ยนกระดูกโกลนเพื่อให้การได้ยินดีขึ้น (Stapedectomy)
16.04.2009 หูน้ำหนวก หรือ หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรัง
16.04.2009 หูชั้นนอกอักเสบ...ปวดหูจัง ทำไงดี
16.04.2009 หูอื้อ
16.04.2009 ยาหยอดหู
16.04.2009 เวียนศีรษะ
13.04.2009 สิ่งแปลกปลอมในหู