Image
Login เข้าสู่ระบบ

งานประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

Last update: 20.03.2018


การประชุมประจำปี ครั้งที่ 1/2561 ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย

วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561

ณ โรงแรม The Zign พัทยา จังหวัดชลบุรี

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. หนังสือประชุมวิชาการ
  2. กำหนดการการประชุม [last update: 25/04/2561]
  3. หนังสือขออนุญาตให้บุคคลากรเข้าประชุมวิชาการ

ภาพกิจกรรม