Image
Login เข้าสู่ระบบ

ใบสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการประจำปี บ.GSK

Last update: 15.03.2018


ใบสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการประจำปี

ครั้งที่ 1/2561 ณ โรงแรม The Zign, พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561

สนับสนุนโดยบริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย)

ดาวน์โหลดกำหนดการ