Image
Login เข้าสู่ระบบ

กำหนดการประชุมประจำปีครั้งที่ 1/2560

Last update: 03.03.2017


การประชุมประจำปีครั้งที่1/2560

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 26 - 28 เมษายน 2560

โรงแรม The Zign พัทยา จังหวัดชลบุรี


ขอเชิญสมาชิกราชวิทยาลัยฯและครอบครัว ร่วมพบปะสังสรร และร่วมรับประทานอาหารเย็นในวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ ห้องอาหารชั้น 1 โรงแรม The zign ตั้งแต่เวลา 18.00 น เป็นต้นไป

สำหรับอาหารกลางวันของผู้เข้าประชุม จัดเป็น lunch box บริการในห้องประชุม ส่วนของผู้ติดตามจัดเป็นบุฟเฟ่ ที่ห้องอาหารชั้น1 ของโรงแรม


ดาวน์โหลด ชื่อไฟล์
ดาวน์โหลด

กำหนดการประชุม [ last update: 10-03-2560]
ดาวน์โหลด

หนังสือขออนุญาตให้บุคลากรเข้าประชุม