Ѻᾷ

หู คอ จมูกทั่วไป
โสตประสาทและการได้ยิน
คอและกล่องเสียง
จมูกและภูมิแพ้
นอนกรน
กลิ่นปาก

 

ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

   

          การมีกลิ่นปากเป็นภาวะที่พบได้บ่อย  ทำให้มีความกังวลหรือขาดความมั่นใจในการเข้าร่วมสังคมสนทนากับผู้คน  การมีกลิ่นปากนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุ เมื่อทราบแล้วรักษาตามสาเหตุนั้นก็สามารถขจัดกลิ่นปากได้ 

สาเหตุของการเกิดกลิ่นปาก

 1. สาเหตุจากในช่องปาก ส่วนมากการมีกลิ่นปากมีสาเหตุมาจากในช่องปากเอง

  ได้แก่
  -  การแปรงฟันไม่สะอาด มีแผลร้อนใน  มีฟันผุ  ทำให้มีเศษอาหารตกค้างอยู่
  ตามรูของฟันผุ  ตามซอกฟันที่ขนแปรงสีฟันแปรงไม่ถึง 
  -  โรคเหงือกอักเสบ 
  -  หินปูนรอบๆ  ฟัน เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค
  -  คนที่ใส่ฟันปลอม ถ้าดูแลทำความสะอาดฟันปลอมไม่ดี มีคราบอาหารติด
  อยู่ มีการบูดของอาหารก็ทำให้เกิดมีกลิ่นปากได้

 2. สาเหตุจากอย่างอื่น  ได้แก่
 • มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบน เช่น เป็นโพรงไซนัสอักเสบ  ต่อมทอนซิลอักเสบ
 • โรคติดเชื้อของปอด เช่น  วัณโรคปอด  ฝีในปาก   
 • โรคของระบบทางเดินอาหาร  เช่น  การมีกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อน
 • มีเนื้องอกในช่องปาก ช่องคอ  หรือหลังโพรงจมูก 
 • การรับประทานอาหารบางชนิดที่มีกลิ่นรุนแรง  เช่น  ทุเรียน  หอม  กระเทียม
 • การดื่มสุราและสูบบุหรี่ก็ทำให้เกิดกลิ่นปากได้เช่นกัน
               กลิ่นปากมักจะมีมากหลังตื่นนอนตอนเช้า  เนื่องจากขณะหลับมีการขับน้ำลาย ออกมาน้อย มีการหมุนเวียนน้อย  มีการสะสมของเชื้อโรคในช่องปาก  หรือมีเศษอาหารที่สะสมอยู่บูดเน่า  ทำให้ตื่นตอนเช้าจึงมีกลิ่นปากค่อนข้างแรง 

การแก้ไขกลิ่นปาก
                เนื่องจากสาเหตุส่วนใหญ่มักเป็นจากโรคของในช่องปากเอง  ดังนั้นจึงควรพบทันตแพทย์  ตรวจเช็คสุขภาพฟัน  รักษาโรคฟันผุหรือเหงือกอักเสบ ให้หายเป็นปกติ  และต้องรักษาสุขอนามัยในช่องปากด้วยการแปรงฟันอย่างถูกวิธี  แปรงฟันให้สะอาดทุกซี่  ใช้ไหมขัดฟันช่วยขจัดเศษอาหารตามซอกฟันที่ขนแปรงสีฟันอาจจะเข้าไม่ถึง  และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีกลิ่นแรง     อาจใช้สเปรย์หรือน้ำยาบ้วนปากช่วยขจัดกลิ่นปากได้ 

                สำหรับลูกอมหรือหมากฝรั่งที่มีกลิ่นช่วยลดกลิ่นปากนั้น  ก็ช่วยลดกลิ่นปากได้เช่นกัน  แต่บางชนิดมีส่วนประกอบของน้ำตาลมาก  ถ้าอมบ่อยๆ  อาจสร้างปัญหาทำให้เกิดฟันผุตามมาและเกิดเป็นกลิ่นปากขึ้นมาใหม่ได้
นอกจากนี้ควรดูแลรักษาสุขภาพทั่วไปให้แข็งแรงอยู่เสมอ  ถ้าหากรักษาสุขภาพในช่องปากดีแล้วกลิ่นปากยังไม่หายไป  ควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุอื่นที่อาจทำให้เกิดมีกลิ่นปากได้

 
THE ROYAL COLLEGE OF OTOLARYNGOLOGISTS-HEAD AND NECK SURGEONS OF THAILAND
Secretariat : Department of Otolaryngology, Phramongkutklao Hospital , Rachavithee Rd., Ratchathevee, Bangkok 10400
Tel : +66-2354-7711 Ext. 93685 , 93073    Fax : +66-2354-4109
 
Copyright © 2009-2015 The Royal College of Otolaryngologists-Head and Neck Surgeons of Thailand, All rights reserved.