Image
Login เข้าสู่ระบบ

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขานาสิกวิทยาและภูมิแพ้

Last update: 16.01.2015

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับสมัคร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขานาสิกวิทยาและภูมิแพ้ ประจำปีการศึกษา 2558
(หลักสูตร 2 ปี: 1 กรกฎาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2560) จำนวน 2 ตำแหน่ง

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

สัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 น

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ