Image
Login เข้าสู่ระบบ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์การผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฯ - รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขานาสิกวิทยาและภูมิแพ้ ประจำปี การศึกษา 2564 จำนวน 2 ตำแหน่ง

Last update: 02.02.2021


ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขานาสิกวิทยาและภูมิแพ้ ประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์การผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย,หน่วยนาสิกวิทยาและภูมิแพ้ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

กำหนดสอบสัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. - 15.30 น.

ส่งเอกสารสมัครทาง อีเมล์ ecsinus@gmail.com ติดต่อสอบถาม โทร. 02-256-5231

ดาวน์โหลดใบสมัคร