Image
Login เข้าสู่ระบบ

ความรู้เกี่ยวกับการสำลักสิ่งแปลกปลอมและการป้องกัน

Last update: 16.04.2009


ปัญหา สิ่งแปลกปลอมหล่นไปในทางเดินอาหารหรือหลอดลมเกิดได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ในเด็กมักเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดความระมัดระวัง ส่วนในผู้ใหญ่มักเกิดจากความประมาทเลินเล่อ

 

โดย น.อ.น.พ.มานิตย์ ศัตรูลี้

ปัญหา สิ่งแปลกปลอมหล่นไปในทางเดินอาหารหรือหลอดลมเกิดได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ในเด็กมักเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดความระมัดระวัง ส่วนในผู้ใหญ่มักเกิดจากความประมาทเลินเล่อ

คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันสิ่งแปลกปลอมหล่นไปในทางเดินอาหารและหลอดลมมีดัง ต่อไปนี้ อาจเรียกเป็นบัญญัติ 7 ประการเพื่อความปลอดภัย ที่ควรนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นนิสัยได้แก่

1. ขณะรับประทานอาหารควรเคี้ยวช้าๆ หลีกเลี่ยงการพูดคุย หรือ หัวเราะ ขณะอาหารอยู่ในปาก สำหรับเด็กๆควรสอนไม่ให้วิ่งเล่นขณะรับประทานอาหาร

2. ไม่ควรให้เด็กเล็กๆกินอาหารจำพวกน้อยหน่า , ละมุด , ถั่งลิสง เนื่องจากเมล็ดเหล่านี้อาจลื่นและมีโอกาสสำลักหลุดลงไปในหลอดลมได้ง่าย

3. ไม่ควรให้เด็กเคี้ยว หรือ อมสิ่งที่ไม่ใช่อาหารในปาก

4. เมื่อเห็นเด็กอมหรือเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าปาก ควรแนะนำอบรมถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น แต่ไม่ควรทำให้ตกใจหรือร้องไห้ ควรค่อยๆบอกล่าว เพราะจะทำให้เด็กสำลักเอาสิ่งแปลกปลอมนั้นหลุดเข้าไปในหลอดลมได้

5. เก็บสิ่งของเล็กๆของมีคมในบ้าน เช่น กระดุม เข็มกลัด ยา ลูกปัด ให้อยู่ในที่ที่พ้นมือเด็ก

6. หากฟันปลอมหลวม ชำรุด หรือหัก แนะนำให้รีบปรึกษาทันตแพทย์เพื่อซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี ไม่หลุดง่ายและก่อนนอนควรถอดฟันปลอม

7. กรณีที่เด็กมีอาการสำลัก ไอ เขียว ขณะกินอาหารหรืออมสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่ในปาก แม้ว่าหลังจากนั้นสักพักเด็กอาจจะกลับมาปกติแล้วก็ตาม ควรนำเด็กทุกรายมารับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการสำลักเอาสิ่งแปลกปลอมลงไป