Image
Login เข้าสู่ระบบ

การส่องกล้องตรวจคอหอย, กล่องเสียง, ท่อลม, หลอดลม และหลอดอาหาร (Panendoscopy)

Last update: 16.04.2009


ผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพในคอหอย, กล่องเสียง, ท่อลม, หลอดลม หรือหลอดอาหารอาจจำเป็น ต้องได้รับการส่องกล้องตรวจ ซึ่งจะทำให้แพทย์เห็นพยาธิสภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยให้ได้การวินิจฉัยที่ถูกต้อง, ช่วยประเมินความรุนแรง และขอบเขตของโรค และให้การรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม เช่น ผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะมีก้อนเนื้องอกหรือมีการติดเชื้ออยู่บริเวณดังกล่าว หรือผู้ป่วยที่มีการตีบตันของทางเดินหายใจจากเนื้อเยื่อพังผืด หรือผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีสิ่งแปลกปลอม ในระบบทางเดินอาหาร หรือระบบทางเดินหายใจ, ผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บบริเวณกล่องเสียง หรือผู้ป่วยที่มีก้อนที่ศีรษะและคอ


ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

   

ผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพในคอหอย, กล่องเสียง, ท่อลม, หลอดลม หรือหลอดอาหารอาจจำเป็น
ต้องได้รับการส่องกล้องตรวจ ซึ่งจะทำให้แพทย์เห็นพยาธิสภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยให้ได้การวินิจฉัยที่ถูกต้อง, ช่วยประเมินความรุนแรง และขอบเขตของโรค และให้การรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม เช่น ผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะมีก้อนเนื้องอกหรือมีการติดเชื้ออยู่บริเวณดังกล่าว หรือผู้ป่วยที่มีการตีบตันของทางเดินหายใจจากเนื้อเยื่อพังผืด หรือผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีสิ่งแปลกปลอม ในระบบทางเดินอาหาร หรือระบบทางเดินหายใจ, ผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บบริเวณกล่องเสียง หรือผู้ป่วยที่มีก้อนที่ศีรษะและคอ

ผู้ ป่วยจะได้รับการส่องกล้องตรวจคอหอย, กล่องเสียง, ท่อลม, หลอดลม และหลอดอาหารทางปาก และ/หรือ ทำการตัดชิ้นเนื้อ หรือให้การรักษา  โดยใช้ยาชาเฉพาะที่หรือวิธีดมยาสลบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด  

ใน กรณีที่ใช้วิธีดมยาสลบ  คืนวันก่อนการส่องกล้องตรวจ แพทย์จะให้งดน้ำและอาหารหลังเที่ยงคืน   เพื่อป้องกันการสำลักอาหารลงปอดเวลาดมยาสลบ       ในบางรายแพทย์อาจจะพิจารณาให้เข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลก่อน  เพื่อเตรียมความพร้อมในการดมยาสลบ                ในรายที่แพทย์เห็นว่าพยาธิสภาพในคอ  อาจเสี่ยงต่อการอุดกั้นทางเดินหายใจ   แพทย์อาจแนะนำให้เจาะคอใส่ท่อช่วยหายใจ  ก่อนที่จะดมยาสลบ เพื่อส่องกล้องตรวจในคอ

การดมยาสลบ  มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น เสียงแหบจากสายเสียงบวม   หายใจลำบาก อาจต้องใส่ท่อช่วยหายใจไว้ระยะหนึ่งหลังผ่าตัดเสร็จ        อาจเกิดปอดอักเสบจากการสูดสำลัก   แต่ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้พบได้น้อยมาก

หลังการส่องกล้อง และ/หรือ การตัดชิ้นเนื้อตรวจ หรือให้การรักษา  อาจมีอาการเจ็บคอ หรือน้ำลายอาจมีเลือดปนเล็กน้อย    ผู้ป่วยอาจได้รับยาที่จำเป็น เช่น ยาแก้ปวด  ยาแก้อักเสบ ยาขับเสมหะ หรือ ยาละลายเสมหะ   และจะมีสายให้น้ำเกลืออยู่ที่แขน    ในรายที่แพทย์เจาะคอ ใส่ท่อช่วยหายใจ   ก็จะมีท่อช่วยหายใจที่คอ   ในรายที่มีการอุดกั้นทางเดินอาหาร และแพทย์สามารถใส่ท่อให้อาหาร (nasogastric tube) ได้   ก็จะมีท่อให้อาหารออกทางจมูกข้างใดข้างหนึ่ง    ผู้ป่วยบางรายอาจจะต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาล หลังการส่องกล้อง    เมื่อผู้ป่วยกินได้ดีหรือฟื้นตัวดีแล้ว  แพทย์จะเอาสายให้น้ำเกลือออกให้

ภาวะแทรกซ้อน  ที่อาจเกิดได้จากการส่องกล้อง และ/หรือการตัดชิ้นเนื้อตรวจ หรือให้การรักษา ได้แก่  มีเลือดออกจากคอ ผนังของคอหอยด้านข้าง (pyriform sinus) ทะลุ   หลอดอาหาร หรือ หลอดลมทะลุ       แต่ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้พบได้น้อยมาก   ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อน  ผู้ป่วยอาจจะกลับบ้านได้เลย   ในรายที่ต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาล  อาจกลับบ้านได้หลังการส่องกล้องตรวจ ประมาณ 1-2 วัน

การนัดตรวจหลังออกจากโรงพยาบาล  แพทย์จะนัดมาฟังผลการตรวจชิ้นเนื้อ หรือวางแผนในการรักษาขั้นต่อไป  ประมาณ 1 สัปดาห์หลังผ่าตัด