Image
Login เข้าสู่ระบบ

สิ่งแปลกปลอมในหู

Last update: 13.04.2009


ปัญหาสิ่งแปลกปลอมในหูพบได้ทั่วไป ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ในเด็กเกิดจากความซุกซน อยากลองและอยากรู้ของเด็ก วัสดุที่พบบ่อยมีทั้งอินทรียวัตถุ เช่น เศษเม็ดถั่ว และอนินทรียวัตถุ เช่น เศษก้อนยางลบ ลูกปัด และมักจะได้รับการรักษาช้ากว่าในผู้ใหญ่ เพราะเด็กมักไม่บอกเนื่องจากกลัวความผิด และไม่มีอาการใดๆ ในช่วงแรก ต่อมาเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อน ผู้ปกครองจึงทราบและพามารักษา

ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปัญหา สิ่งแปลกปลอมในหูพบได้ทั่วไป ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ในเด็กเกิดจากความซุกซน อยากลองและอยากรู้ของเด็ก วัสดุที่พบบ่อยมีทั้งอินทรียวัตถุ เช่น เศษเม็ดถั่ว  และอนินทรียวัตถุ เช่น เศษก้อนยางลบ ลูกปัด และมักจะได้รับการรักษาช้ากว่าในผู้ใหญ่ เพราะเด็กมักไม่บอกเนื่องจากกลัวความผิด และไม่มีอาการใดๆ ในช่วงแรก ต่อมาเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อน ผู้ปกครองจึงทราบและพามารักษา
ในผู้ใหญ่ ปัญหาสิ่งแปลกปลอมเกิดจาก นิสัยส่วนตัว และความเคยชินที่ชอบจะปั่นหู แคะหู เพราะเชื่อว่าต้องทำความสะอาดหู หรือเพื่อความเพลิดเพลิน มักพบเป็นเศษสำลี นอกจากนี้ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ยังสามารถตรวจพบแมลงเข้าหูได้พอๆกัน สิ่งแปลกปลอมในหู อาจไม่ก่อให้เกิดอาการใดๆก็ได้ แต่ในกรณีมีภาวะแทรกซ้อน จะเกิดอาการปวดหู ช่องหูอักเสบ แก้วหูทะลุได้ จึงเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง

การดูแลเบื้องต้นด้วยตนเอง

  1. ถ้า สังเกตเห็นสิ่งแปลกปลอมได้ด้วยตาเปล่าชัดเจน และไม่ได้เป็นของแข็ง อาจลองใช้ปากคีบ คีบวัตถุนั้นออกอย่างเบามือ ภายใต้แสงสว่างอย่างพอเพียง
  2. ห้าม ใช้ไม้พันสำลี ก้านไม้ขีดไฟ หรือวัตถุอื่นใด เขี่ยวัตถุออกเอง เพราะอาจทำให้สิ่งแปลกปลอมหลุดลึกลงไปมากขึ้น จนเป็นอันตรายต่อแก้วหู และหูชั้นกลางได้
  3. อาจเอียงเอาหูข้างนั้นลงต่ำ และค่อยๆโยกศีรษะในแนวดิ่งเบาๆ เพื่อให้สิ่งแปลกปลอมหลุดออกมาเอง
  4. หาก เป็นแมลงเข้าหู ให้เอาศีรษะข้างนั้นขึ้น และใช้น้ำมันทาตัวเด็ก  ยาหยอดหู หรือน้ำมันพืช ใส่ไปในรูหู โดยดึงใบหูไปทางด้านหลัง เพื่อให้รูหูอยู่ในแนวตรง เพื่อให้แมลงหนีขึ้นมา หรือลอยขึ้นมาได้
  5. ห้าม ใช้น้ำหรือน้ำมัน   ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ หรือของเหลวอื่นๆ ใส่ไปในรูหู ในกรณีอื่น โดยเฉพาะถ้าสงสัยว่า แก้วหูทะลุ เช่น มีเลือดออก มีน้ำไหล

ใน กรณีที่ปฏิบัติดังกล่าวแล้ว ไม่ได้ผล หรือมีอาการผิดปรกติ เช่น ปวดหู หน่วงๆในหู มีเลือดหรือน้ำไหล หูอื้อไม่ได้ยิน ควรรีบมาพบแพทย์หูคอจมูก ในทันที โดยเฉพาะในถ้าเป็นเด็ก ควรให้งดน้ำและอาหารมาด้วย  เพราะอาจต้องดมยาสลบเพื่อเอาสิ่งแปลกปลอมออก