Image
Login เข้าสู่ระบบ

เยื่อแก้วหูทะลุจากการบาดเจ็บ

Last update: 24.07.2009


เยื่อแก้วหู เป็นเนื้อเยื่อบางๆกั้นระหว่างหูชั้นนอก และหูชั้นกลาง เยื่อแก้วหูทะลุ มักเกิดจากการแคะหู เขี่ยหู หรือการพยายามนำสิ่งแปลกปลอมออกจากหู, การบาดเจ็บจากแรงกระแทกที่หู เช่น การตบหู ซึ่งทำให้มีการเพิ่มของความดันภายในช่องหูชั้นนอก, การบาดเจ็บที่กะโหลกศีรษะ ทำให้กระดูกบริเวณหลังหูหัก, การได้ยินเสียงดังจากวัตถุระเบิดที่อยู่ใกล้

 

ผศ.นพ. ปารยะ อาศนะเสน
ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


เยื่อแก้วหู เป็นเนื้อเยื่อบางๆกั้นระหว่างหูชั้นนอก และหูชั้นกลาง เยื่อแก้วหูทะลุ มักเกิดจากการแคะหู เขี่ยหู หรือการพยายามนำสิ่งแปลกปลอมออกจากหู, การบาดเจ็บจากแรงกระแทกที่หู เช่น การตบหู ซึ่งทำให้มีการเพิ่มของความดันภายในช่องหูชั้นนอก, การบาดเจ็บที่กะโหลกศีรษะ ทำให้กระดูกบริเวณหลังหูหัก, การได้ยินเสียงดังจากวัตถุระเบิดที่อยู่ใกล้
ผู้ป่วยที่มีเยื่อแก้วหูทะลุจากการบาดเจ็บ มักมีอาการหูอื้อ, เสียงดังในหู, ปวดหู อาจมีเลือดออกจากช่องหู รอยทะลุบนเยื่อแก้วหูที่เกิดจากการบาดเจ็บ มักพบเป็นรูปรีๆ หรือแตกออกเป็นหลายๆแฉก คล้ายรูปดาว ขอบไม่เรียบ และมักมีเลือดคั่งอยู่บริเวณขอบของรอยทะลุ หรือภายในช่องหู แพทย์อาจแนะนำให้ตรวจการได้ยิน (audiogram) เพื่อตรวจหาพยาธิสภาพอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น ภายในหูชั้นกลางและชั้นใน

การรักษา

-ถ้าเยื่อแก้วหูทะลุ โดยไม่มีสิ่งสกปรก หรือการติดเชื้อในหูชั้นนอก หรือหูชั้นกลาง ไม่ต้องให้ยาอะไร แม้แต่ยาหยอดหู เพียงแต่แนะนำไม่ให้น้ำเข้าหู โดยใช้สำลีชุบวาสลีน หรือวัสดุอุดรูหู (ear plug) (ซึ่งหาซื้อได้ตามร้านกีฬา เป็นที่อุดหูสำหรับการว่ายน้ำหรือดำน้ำ) อุดหูข้างที่มีเยื่อแก้วหูทะลุ ทุกครั้งขณะอาบน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าหู รูทะลุบนเยื่อแก้วหูของผู้ป่วยร้อยละ 80-90 สามารถปิดได้เอง ภายใน 4 สัปดาห์- ถ้าเยื่อแก้วหูทะลุ โดยมีสิ่งสกปรก หรือการติดเชื้อในหูชั้นนอก หรือหูชั้นกลาง เช่น ใช้เครื่องมือที่ไม่สะอาดแคะหู หรือเยื่อแก้วหูทะลุแล้วมีน้ำสกปรกเข้าหู กรณีนี้แพทย์ต้องพยายามนำสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่ในช่องหูชั้นนอก และหูชั้นกลาง ออกให้มากที่สุด และให้ยาต้านจุลชีพชนิดรับประทานและชนิดหยอดหู เป็นระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ หลังจากนั้นอาจรอให้เยื่อแก้วหูปิดเอง เป็นระยะเวลา 4-6 สัปดาห์


ถ้ารูทะลุไม่สามารถปิดเองได้ อาจพิจารณาทำการผ่าตัดปะเยื่อแก้วหูต่อไป


_____________________________________________