Image
Login เข้าสู่ระบบ

ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขานาสิกวิทยาและภูมิแพ้ วันนี้ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2553

Last update: 02.02.2010
ประกาศ
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

------------------------


          ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขานาสิกวิทยาและภูมิแพ้ (หลักสูตร 1 ปี: 1 กรกฎาคม 2553-30 มิถุนายน 2554) ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 2 ตำแหน่ง

          รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2553  สัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 น.

          สนใจติดต่อธุรการ ภาควิชา โทร. 02-256-4103, 02-252-7787  หรือที่อีเมล์
chula_ent@yahoo.com, cu_ent@hotmail.com