Image
Login เข้าสู่ระบบ

ข่าวและกิจกรรม

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ขอประกาศให้สมาชิกทุกท่านทราบว่า อาจารย์นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล ได้รับการยกย่องจากแพทยสภาเป็น ปูชนียแพทย์ ของวงการแพทย์ไทย ในโอกาสครบรอบ ๔๘ ปี แพทยสภา

Last update: 13.06.2016ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ขอประกาศให้สมาชิกทุกท่านทราบว่า อาจารย์นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล ได้รับการยกย่องจากแพทยสภาเป็น ปูชนียแพทย์ ของวงการแพทย์ไทย ในโอกาสครบรอบ ๔๘ ปี แพทยสภา นับเป็นเกียรติประวัติแก่วงการแพทย์ หู คอ จมูก เป็นอย่างยิ่ง

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ในฐานะตัวแทนของ แพทย์ หู คอ จมูก ทั่วประเทศ ขอแสดงความเคารพยกย่องต่อ อาจารย์นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล ในฐานะ ปูชนียแพทย์ ของวงการแพทย์ไทยและวงการแพทย์ หู คอ จมูก ตลอดไป


ที่มาภาพ : หอประวัติคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย