Image
Login เข้าสู่ระบบ

ข่าวและกิจกรรม

ราชวิทยาลัยฯ ส่งแพทย์หู คอ จมูก เข้าร่วมการอบรมแพทย์ผู้เชียวชาญพยานศาล ที่จัดร่วมกันระหว่างแพทย์สภากับศาลตุลาการ ในวันที่ 1 - 2 มิ.ย. 59

Last update: 08.06.2016ราชวิทยาลัยฯ ส่งแพทย์หู คอ จมูก เข้าร่วมการอบรมแพทย์ผู้เชียวชาญพยานศาล

ที่จัดร่วมกันระหว่างแพทย์สภากับศาลตุลาการ ในวันที่ 1 - 2 มิ.ย. 59