Image
Login เข้าสู่ระบบ

ข่าวและกิจกรรม

กำหนดรับวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติบัตร สาขาโสต ศอ นาสิก และอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งสร้างเสริมใบหน้า ประจำปี 2558

Last update: 22.09.2015 

ราชวิทยาลัยโสต ศอนาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย กำหนดรับวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติบัตร สาขาโสต ศอ นาสิก และอนุสาขาศัลยศาสตร์ตบแต่งสร้างเสริมใบหน้า ประจำปี 2558 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

เวลา 14.00 น. ที่ โรงแรม The empress จังหวัดเชียงใหม่

ขอให้แพทย์ที่ประสงค์จะเข้ารับ พร้อมกันเพื่อลงทะเบียน เวลา 11.00 น. ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย

 

  • เรื่องแจ้งจากราชวิทยาลัยรับวุฒิบัตร

  • กำหนดพิธีรับโล่เชิดชูเกียรติ, รับวุฒิบัตรฯและรับโล่เกียรติยศผลงานวิจัยของราชวิทยาลัยโสตฯ ประจำปี ๒๕๕๘