Image
Login เข้าสู่ระบบ

ข่าวและกิจกรรม

การเลือกตั้งกรรมการแพทย์สภาวาระปี 2558-2560

Last update: 18.11.2014 การเลือกตั้งกรรมการแพทย์สภาวาระปี 2558-2560 

ขอให้เลือกสมาชิกราชวิทยาลัย ช่วยกันลงคะแนนเลือกกรรมการแพทย์สภา เพื่อทำงานให้กับวงการแพทย์ไทย 
เริ่มลงคะแนน ตั้งแต่  20 พย. 57 - ประมาณ  กพ. 58 

และโปรดพิจารณาสมาชิกราชวิทยาลัยที่สมัครลงเลือกตั้งด้วย ดังนี้
เบอร์ 5   นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์
เบอร์ 10 นพ.ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์
เบอร์ 36 นพ.เอื้อชาติ กาญนพิทักษ์
เบอร์ 52 นพ.สุเมธ พีรวุฒิ