Image
Login เข้าสู่ระบบ

ข่าวและกิจกรรม

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขานาสิกวิทยาและภูมิแพ้ ประจำปีการศึกษา 2557

Last update: 23.01.2014(หลักสูตร 1 ปี: 1 กรกฎาคม 2557-30 มิถุนายน 2558) จำนวน 2 ตำแหน่ง

 

 ประกาศ

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

------------------------

          ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขานาสิกวิทยาและภูมิแพ้ ประจำปีการศึกษา 2557 (หลักสูตร 1 ปี: 1 กรกฎาคม 2557-30 มิถุนายน 2558) จำนวน 2 ตำแหน่ง

            รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557  สัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 25567 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.

          เอกสารประกอบการสมัคร มีดังนี้

1.      สำเนา transcript

2.      สำเนาวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

3.      ใบ recommended 

4.      หนังสือรับรองจากต้นสังกัด กรณีที่มีต้นสังกัด

 

          สนใจติดต่อธุรการ ภาควิชา โทร. 02-256-4103, 02-252-7787  หรือที่อีเมล์ entchula2011@gmail.com

 

 

                                                          หน่วยนาสิกวิทยาและภูมิแพ้

                                                             วันที่ 20 มกราคม 2557

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขานาสิกวิทยาและภูมิแพ้ ประจำปีการศึกษา 2557

- ใบสมัครเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขานาสิกวิทยาและภูมิแพ้