Image
Login เข้าสู่ระบบ

ข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้านโสต ศอ นาสิกวิทยา

Last update: 06.09.2013ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้านโสต ศอ นาสิกวิทยา หรือ โสต ศอ ศอนาสิกแพทย์ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม

 

ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้านโสต ศอ นาสิกวิทยา

           ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านโสต ศอ นาสิกวิทยา หรือ โสต ศอ ศอนาสิกแพทย์ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าของแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 2 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 24 ตุลาคม 2556 และสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 9.00 น.

 

 


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

      - userfiles/PosterFellow Facial.jpg
      - userfiles/Register.pdf