Image
Login เข้าสู่ระบบ

ข่าวและกิจกรรม

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขานาสิกวิทยาและภูมิแพ้ ประจำปีการศึกษา 2555 (หลักสูตร 1 ปี: 1 กรกฎาคม 2555-30 มิถุนายน 2556) จำนวน 2 ตำแหน่ง

Last update: 30.01.2012รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 สัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 20กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.00 น.

Download File