Image
Login เข้าสู่ระบบ

ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1

Last update: 11.10.2019ประกาศราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย

เรื่อง กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1

*****************************************

กรุณาอ่านข้อความให้ละเอียดด้วย เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์พร้อมกันทุกสถาบัน : วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 สถานที่และเวลาตามแต่สถาบันแต่ละแห่งเป็นผู้กำหนด (ให้สอบถามสถาบันที่ต้องการไปสัมภาษณ์)

แพทย์ทุกคนต้องแจ้งความประสงค์กับสถาบันที่ต้องการไปสอบสัมภาษณ์เพียงสถาบันเดียว ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โดยแจ้งไปที่สถาบันนั้นๆ

ขอให้แพทย์ทุกคนเข้าร่วมไลน์กลุ่ม ผู้สมัคร Resident ENT 2563 เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน