Image
Login เข้าสู่ระบบ

ข่าวและกิจกรรม

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขานาสิกวิทยาและภูมิแพ้ (หลักสูตร 1 ปี: 1 กรกฎาคม 2554-30 มิถุนายน 2555) ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 2 ตำแหน่ง

Last update: 13.01.2011 

ประกาศ
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

------------------------


ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขานาสิกวิทยาและภูมิแพ้ (หลักสูตร 1 ปี: 1 กรกฎาคม 2554-30 มิถุนายน 2555) ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 2 ตำแหน่ง

            รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554  สัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.00 น.
สนใจติดต่อธุรการ ภาควิชา โทร. 02-256-4103, 02-252-7787  หรือที่อีเมล์ chula_ent@yahoo.com, cu_ent@hotmail.com

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขานาสิกวิทยาและภูมิแพ้

Download File