Image
Login เข้าสู่ระบบ

รพ.พระมงกุฎเกล้าประกาศรับสมัคร Fellow rhinoallergy หลักสูตร 1 ปี สำหรับแพทย์หู คอ จมูก

Last update: 15.01.2015


 

 รพ.พระมงกุฎเกล้าประกาศรับสมัคร Fellow rhinoallergy หลักสูตร 1 ปี สำหรับแพทย์หู คอ จมูก

จบแล้วได้รับประกาศนียบัตรจาก รพ.พระมงกุฏเกล้าและราชวิทยาลัยฯ 

สนใจสมัครได้ที่ บก.กองโสต ศอ นาสิก ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ

หรือติดต่อโดยตรงกับ อจ.ขจรเกียรติ 081-8116867 e-mail khajornkiat_p@hotmail.com ภายใน 28 กพ. 2558