Image
Login เข้าสู่ระบบ

เชิญประชุม วิชาการราชวิทยาลัยโสตฯ ครั้งที่ 2 ปี 2557

Last update: 29.08.2014


 

เชิญประชุม วิชาการราชวิทยาลัยโสตฯ ครั้งที่ 2 ปี 2557
 
วันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2557 ณ แพทยสมาคม  อาคารเฉิลมพระบารมี ซอยศูนย์วิจัย  กทม.

พร้อมร่วมงานรับวุฒิบัตร ของสาขาโสต ศอ นาสิก และอนุสาขาศัลยศาสตร์ตบแต่งเสริมสร้างใบหน้า 

ประจำปีการฝึกอบรม 2556