Image
Login เข้าสู่ระบบ

เกณฑ์มาตราฐานการรักษาโรค หู คอ จมูก เล่มที่2

Last update: 02.12.2009


หูชั้นกลางอักเสบชนิดมีของเหลวขัง นิยาม เป็นภาวะที่มีสิ่งคัดหลั่งคั่งอยู่ในหูชั้นกลาง ทำให้หูตึง

หูชั้นกลางอักเสบชนิดมีของเหลวขัง

นิยาม   เป็นภาวะที่มีสิ่งคัดหลั่งคั่งอยู่ในหูชั้นกลาง ทำให้หูตึง

การตรวจร่างกาย
1. แก้วหู
2. ช่องจมูก
3. ทดสอบการให้ยินด้วยส้อมเสียง

การตรวจเพิ่มเติมที่อาจเลือกใช้
1. โพรงหลังจมูก (ในผู้ใหญ่)
2. Audiometry
3. Tympanometry
4. ถ่ายภาพรังสีโพรงหลังจมูก
5. ถ่ายภาพรังสีโพรงอากาศข้างจมูก

การรักษา
1. รักษาภาวะของโรคอื่น ๆ เพื่อช่วยให้อากาศถ่ายเทเข้าออกหูชั้นกลางได้
2. แนะนำให้อัดอากาศเข้าหูชั้นกลาง (Valsalva maneuver) บ่อย ๆ ถ้าไม่มีการติดเชื้อในจมูกและคอหอย
3. อาจให้ยารับประทาน เช่น ยาต้านจุลชีพ ยาแก้แพ้ ยาลดน้ำมูก คอร์ติโคสเตียรอยด์
4. อาจใช้ยาหยอดหรือพ่นจมูกเพื่อให้ยุบบวม หรือลดการอักเสบ
5. เจาะเยื่อแก้วหู ทำให้รายที่ไม่ตอบสนองต่อการใช้ยาหรือคาดว่ามีของงเหลวที่ข้นเหนียวหรือการได้ยินเสื่อมมาก

ผลแทรกซ้อนของโรคที่อาจเกิดขึ้น
1. Cholesteatoma
2. เยื่อแก้วหูยุบติดกับพื้นหูชั้นกลาง และอาจติดแข็งมีหินปูนเกาะ
3. ประสาทหูเสื่อม