Image
Login เข้าสู่ระบบ

เกณฑ์มาตราฐานการรักษาโรค หู คอ จมูก เล่มที่1

Last update: 02.12.2009


หูชั้นนอกอักเสบ นิยาม : การอักเสบของช่องหูชั้นนอกที่ไม่รวมถึงการอักเสบชนิดรุนแรง (malignant otitis externa)

หูชั้นนอกอักเสบ      

นิยาม : การอักเสบของช่องหูชั้นนอกที่ไม่รวมถึงการอักเสบชนิดรุนแรง (malignant otitis externa)

การตรวจร่างกาย : ตรวจหูภายนอกและในช่องหู

การตรวจเพิ่มเติม : อาจมีหรือไม่ก็ได้ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์

การรักษาที่อาจเลือกใช
1.ทำความสะอาดช่องหู
2.ให้ยาหยอดหู ป้ายหู
3.ให้ยาต้านจุลชีพ
4.ให้ยารักษาตามอาการ เช่น ยาแก้ปวด
5.กรีดระบายหนอง

ผลแทรกซ้อนของโรคที่อาจเกิดขึ้น
1.ช่องหูตีบ
2.การได้ยินเสื่อม
3.ต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียงอักเสบ